top of page
shutterstock_136128278.jpg
Rock On B&W
shutterstock_173404148.jpg
Party DJ
Piano Close-up

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות של המערכת   MUZICWISE.com

עדכון אחרון: 15.01.04

 

א. כללי

1. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש במערכת "MUZICWISE", הכוללת את אתר  MUZICWISE וכל אתר אינטרנט ו/או עמוד מדיה חברתית ו/או אפליקציה קשורים (להלן: "המערכת"). הינך מתבקש לקרוא את הסעיפים להלן, המפרטים את מדיניות הפרטיות של המערכת, בתשומת לב טרם שימושך במערכת. במידה וברצונך לשאול כל שאלה בנוגע למדינות זו, אנא צור עימנו קשר, לפני שימושך במערכת, באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני הבאה: info@MUZICWISE.com.

2. בעל מערכת MUZICWISE (להלן: "בעל המערכת") מכבד את פרטיות המשתמשים במערכת ואת זכות הבחירה שלהם. מאחר וכניסה ושימוש במערכת כרוכים בהעברת מידע מסוים אודות המשתמשים, מדיניות הפרטיות הזו נועדה ליידע את המשתמשים איזה מידע נאסף על ידנו, כיצד אנו משתמשים בו ושומרים אותו ואילו אפשרויות יש למשתמשים להגן על פרטיותם בקשר לכך. 

3. מדיניות פרטיות זו חלה על כל המשתמשים במערכת, בין שהגישה אליה היא ממכשיר נייד, דרך רשת תקשורת סלולרית ו/או דרך רשת האינטרנט או רשת תקשורת ו/או מכשיר אחר ובכל מתחם בו הוא מופעל, לרבות www.MUZICWISE.com. באמצעות כניסה למערכת הנך מביע את הסכמתך לכל תנאי מדיניות הפרטיות הזו. במידה ואינך מסכים לנאמר באילו מסעיפי מדיניות הפרטיות הזו, הנך מתבקש להימנע מלהשתמש במערכת בכל דרך.

4. בעל המערכת רשאי לעדכן ו/או לתקן ו/או לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות הזו ו/או להוסיף להם ו/או לגרוע מהם מעת לעת מבלי לתת על כך הודעה ו/או התראה מוקדמת ו/או מאוחרת לכל גורם ו/או משתמש. מדיניות הפרטיות המעודכנת על כל תנאיה תחייב מרגע העלאת העדכונים למערכת. הנך מוזמן לבדוק את תנאי מדיניות הפרטיות בכל עת לפני שימושך במערכת.

 

ב. המידע הנאסף על ידנו  

5. מערכת MUZICWISE.com אוספת סוגים מסוימים של מידע המועלה למערכת או מועבר למערכת על ידי המשתמשים במהלך התקשורת בין המשתמשים לבין המערכת ובין המשתמשים לבין עצמם, באמצעות המערכת.  בין היתר, כולל מידע זה מידע ממנו ניתן לזהות פרטים אישיים של משתמש (להלן: "מידע מזהה") ומידע ממנו לא ניתן לזהות את פרטי הגולש.

6. שימוש במערכת כולל העברת מידע מסוים בין מחשבו ו/או מכשירו של הגולש ובין השרת של המערכת, כגון כתובת IP של מחשב הגולש, וזהות הדפדפן שהוא משתמש בו. מידע זה מוגדר על ידינו כמידע ממנו לא ניתן לזהות את פרטי הגולש, למרות שייתכן וניתן יהיה לזהות באמצעותו את פרטי המחשב בו הגולש משתמש. 

7. על מנת לעשות שימושים מסוימים במערכת, לרבות על מנת להירשם אליה ו/או כדי להעלות חומרים שונים למערכת ייתכן ותתבקש למסור מידע מזהה, כגון פרטים אישיים, שם, כתובת, דואר אלקטרוני, שם משתמש או סיסמא. במידה והמערכת תציע רכישת מוצרים ו/או שירותים (אין המדובר במוצרים ו/או בשירותים המוצעים על-ידי בתי העסק), תתבקש למסור מידע פיננסי, כגון מספר כרטיס אשראי ופרטים נוספים בקשר אליו. 

8. פרט לאמור לעיל, אין כל צורך ו/או כל דרישה למסירת פרטים אישיים רגישים ומוצע להימנע מלפרסם במערכת ו/או למסור מידע שכזה. במידה ואינך מעוניין למסור כל מידע מזהה, המנע משימוש בשירותים המצריכים מסירתו.

9. מעת לעת, ייתכן שהמערכת תבקש ממך מידע אישי מסוים, זאת על מנת לאפשר לנו להעביר הצעות מתאימות למשתמשי המערכת באמצעות דואר אלקטרוני ולשפר את חוויית השימוש במערכת. מידע זה ישמש את בעל המערכת בלבד ולא יועבר לצדדים שלישיים.

10. כאשר הנך מפרסם או מעלה תוכן למערכת, כגון התבטאות בפורום או בלוג, דע כי מידע מזהה מסוים, כמו שמך ו/או כתובת הדוא"ל שלך יתפרסמו במערכת. מידע זה, כמו גם מידע מזהה אחר אותו תבחר לפרסם במערכת יהיה זמין ונגיש למשתמשים אחרים אשר יכולים לבחור לאסוף ולאגור מידע זה ולהתקשר עמך באמצעותו. נא שקול שימוש בכינוי ולא בשמך המלא.

11. המערכת משתמשת ב"עוגיות" - "cookies", שהם קבצים קטנים הנשלחים אל מחשבך כאשר הנך נכנס למערכתנו, ו/או כלים דומים, זאת על מנת לשפר את איכות השירות הניתן על ידנו ואת מהירות הגלישה במערכת. דע כי בהתאם לתכונות הדפדפן שבו אתה משתמש הנך יכול להורות לדפדפן להגביל את קבלת ה-"cookies" או הכלים הנוספים, או למחוק אותם ממחשבך. אם תעשה כן, ייתכן שפעולות שונות במערכתנו לא יהיו עוד זמינות או לא יתפקדו כראוי. בעל המערכת שומר לעצמו את הזכות להשתמש בכל טכנולוגיה קיימת נוספת או עתידית האוספת מידע ועושה פעולה דומה לפעולת ה- "cookies". 

12. השרת של מערכת MUZICWISE.com מתעד באופן אוטומטי מידע שהדפדפן שלך שולח אליו כאשר הנך מבקר במערכתנו, כגון פרטים על דפי האינטרנט בו ביקרת, שירותים שנתבקשו, סוג הדפדפן, IP, ועוד.  

 

ג. אחסון המידע והשימוש שנעשה בו

13. בעל המערכת נוקט אמצעים לשמירת חשאיות המידע המאוחסן אצלו, על פרטיותם של המשתמשים ועל בטיחות העסקות המתבצעות דרך המערכת. עם זאת, אין דרך להבטיח באופן מוחלט כי מידע שנמסר דרך האינטרנט לא ייחשף שלא על-ידי פעולה וולונטרית של בעל המערכת ו/או כתוצאה מפעילות זדונית או עבריינית של צדדים שלישיים. 

14. המידע הנמסר לבעל המערכת מאוחסן בשרתים של בעל המערכת ו/או בשרתים של מי שנותן לבעל המערכת שירותי אחסון, אשר יכול ויימצא בארץ או בחו"ל. בעל המערכת מחייב את ספקי שירותי האחסון לספק אבטחה נאותה בהתאם למקובל בתעשייה לגבי מידע המאוחסן אצלם, אולם אינו אחראי לכל כשל באבטחה מצדם.

15. פרט למידע  הנמסר לצורך רישום במערכת ו/או לצורך רכישת מוצר או שירות, אין כל צורך ו/או כל דרישה למסירת פרטים אישיים רגישים והמשתמש נדרש להימנע מלפרסם במערכת ו/או למסור מידע שכזה.

16. בביצוע רישום למערכת ו/או במילוי פרטים לצורך רכישת מוצר או שירות הינך מסכים באופן מפורש לכך שבעל המערכת רשאי לשלוח לך מידע, הצעות ובכלל זה דברי דואר פרסומיים (כמשמעות מונח זה בתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב – 1982, מטעם בעל המערכת ו/או שותפיו העסקיים, וזאת בכל אמצעי ההתקשרות שנמסרו על-ידך, ואלא אם סימנת בתיבה המיועדת לכך כי אינך מעוניין בכך. בכל עת תוכל לבקש הסרת פרטיך מרשימת הדיוור המשמש את בעל המערכת למטרה זו, וזאת על-ידי משלוח בקשה לכך ל- info@MUZICWISE.com או בדרך שתועמד לרשותך במסגרת כל פנייה אליך על-פי סעיף זה.

17. ככל שהמערכת תציע שירותים ו/או תמכור מוצרים בתשלום, המערכת תעשה שימוש במערכת סליקת כרטיסי אשראי ו/או בשירותי גביית תשלומים חיצוניים, כך שפרטי כרטיס האשראי או מידע אחר הקשור לתשלומים המוקלדים אל תוך המערכת מועברים למפעיל המערכת. כמו כן, ככל שיוצעו מוצרים או שירותים של בעלי עסקים חיצוניים, פרטי מבצעי עסקות יועברו לבעל העסקים שהציעו את המוצרים ו/או השירותים. בעל המערכת אינו אחראי לשמירת המידע בידי החברות המספקות שירותי סליקה וגבייה. לכן, מוצע למשתמשים לבחון את מדיניות הפרטיות של גופים אלה.

18. בעל האתר רשאי למסור חלק מהפרטים הנמסרים לו על-ידך, כגון כתובת דואר אלקטרוני, מידע גיאוגרפי ומידע אודות סוגי המוצרים ו/או השירותים שבהם אתה מתעניין לשותפיו העסקיים על מנת לאפשר להם להציע לך שירותים ו/או מוצרים מתאימים.

19. למעט לצורך ביצוע עסקה וטיפול בסליקת כרטיס אשראי או ביצוע תשלום באמצעות שירות תשלום אחר, ולצורך העברת מידע לשותפים העסקיים של בעל המערכת כאמור לעיל, בעל המערכת מתחייב לא למסור לצד שלישי כתובות דואר אלקטרוני ו/או פרטים אחרים שנמסרו לו ע"י משתמשי המערכת, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי ו/או מנהלי ו/או על פי דרישה של גוף שלטוני כלשהו ו/או במסגרת סכסוך או הליכים משפטיים בין הצדדים. 

20. לאור האמור לעיל, מסירת פרטים אישיים ו/או פיננסיים על-ידי המשתמש, בכל מדור ו/או שטח במערכת ו/או שטח המקושר אליו הינה באחריותו בלבד. בעל המערכת לא יהיה אחראי בגין כל דליפה ו/או זליגה בכל דרך שהיא, של מידע שנמסר לבעל המערכת.

21. המשתמשים נדרשים להימנע מלשלוח כל דואר אלקטרוני מסחרי ו/או פרסומי לכל אדם אחר שפרטי הדואר האלקטרוני שלו מוצגים במערכת לרבות לנותני השירותים המפרסמים שירותים שונים במערכת ולהימנע מלעשות כל שימוש אחר בפרטים אלה ו/או בפרטים אישיים אחרים של אותו אדם ו/או עסק, לרבות שימוש מסחרי, אלא למטרה שאליה נמסרו. 

 

ד. האפשרויות העומדות בפני המשתמש

22. לרשותך הברירה וזכות הבחירה בקשר לפרסום ומסירת המידע האישי שלך, איסופו והשימוש בו. חלק מברירות אלה צוינו לעיל, וחלקן יצוינו להלן. 

23. במידה ואינך מעוניין כי מידע עליך, מכל סוג שהוא, ייאסף וייאגר במערכתנו, הנך מתבקש להפסיק ולהשתמש במערכתנו.

24. במידה ואינך מעוניין למסור כל פרט מזהה, הנך מתבקש שלא למסור מידע שכזה. לעניין מידע גיאוגרפי, עליך להשתמש בכפתור המתאים תוך כדי  שידור המידע.  במקרה זה לא תוכל להשתמש בחלק מתכונות המערכת. 

25. במידה והנך מודאג באשר לשימוש שעושה המערכת ב- "cookies" או בטכנולוגיות דומות, דע כי באפשרותך לחסום או להגביל אפשרות זו, בהתאם לסוג הדפדפן שברשותך ובאמצעותו. במקרה זה לא תוכל להשתמש בחלק מתכונות המערכת. למידע אודות אפשרויות אלה, קרא בהוראות הדפדפן.

26. במידה ואינך מעוניין להמשיך ולקבל דברי דואר פרסומיים, באפשרותך להיגרע מרשימת התפוצה שמשמשת למשלוח הודעות אלה ע"י הקלקה על הקישור הנלווה לכל ההודעות שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו. אם תעשה כן, נחדל משליחת חומר פרסומי, כפי שנתבקש על ידך. יחד עם זאת, בעל המערכת שומר לעצמו את הזכות להמשיך וליצור עמך קשר בקשר לחשבונך ולשלוח מידע חשוב הנוגע למערכת זה.

 

ה. שונות

27. מדיניות פרטיות זו חלה בנוסף לכל התנאים המפורסמים בתנאי השימוש ובגוף המערכת. בכל מקרה של סתירה בין האמור במדיניות פרטיות זו לבין שאר תנאי השימוש או לבין האמור בגוף המערכת, יפורשו הדברים, ככל הניתן, כמשלימים זה את זה. ככל שפירוש כאמור אינו אפשרי, יגבר האמור במדיניות פרטיות זו.

28. כל דבר האמור במדיניות פרטיות זו בזכר, משמעו גם בנקבה, וכל דבר האמור ביחיד משמעו גם ברבים, וההיפך, והכל אם לא משתמע אחרת בהקשר הדברים.

29. הכותרות במדיניות פרטיות זו נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש אותה על-פיהן.

30. היה ויקבע כי הוראה כלשהי של מדיניות פרטיות זו איננה בת אכיפה, יהיה שאר האמור בתוקף.

31. מדיניות פרטיות זו איננה חלה על איסוף מידע מהמערכת והשימוש בו שנעשה על ידי צדדים שלישיים, כגון המפרסמים במערכת.  למידע באשר לדרך איסוף המידע והשימוש בו על ידי הצדדים השלישיים, הנך מופנה למדיניות הפרטיות של צדדים אלה.

32. הדין החל על מדיניות פרטיות זו הינו דין מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו  סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו יהיה מקום מושבם של הצדדים אשר יהיה. באישור חוזה זה מעיד המשתמש כי הוא מסכים להחלת הדין האמור ואת סמכות השיפוט כמופיע בסעיף זה.

 

Rock Concert Audience Cheering
bottom of page